• 0735.440.901 / 0372.748.979
  • Str. Academiei, Nr. 35, sector 1, Bucuresti
Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI
Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI
Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI - (cod COR 541902) - curs specializare
Durata: 136 ore
durata
Locatie: Str. Academiei, nr. 35, sc. 2, interfon 7, et. 1, camera 7, sector 1, Bucuresti
locatie
Acte necesare inscirere
-copie CI
-copie certificat nastere
-copie acte studii
-fisa aptitudini
×

inscriere curs

trimite
Organizam cursuri de specializare in conformitate cu cerintele ANC in urma carora participantii la programul de specializare vor sustine un examen de absolvire si continuand cu  primirea certificatului de absolvire in cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI.

Cadrul tehnic cu atributii in domeniul PSI are următoarele atribuții ca asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, protectia muncii, controlul calitatii conform reglementarilor in vigoare, verificarea aplicarilor normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii si a altor riscuri, sanatatea muncii, protectia sanatatii muncitorilor.

Competentele dobandite in urma cursului sunt: 
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă
  • Aplicarea normelor de protecție a mediului
  • Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor
  • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor
  • Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor
  • Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor
  • Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor
  • Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor
  • Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice