• 0735.440.901 / 0372.748.979
 • Str. Academiei, Nr. 35, sector 1, Bucuresti
Fochist clasa A
Fochist clasa A
cod COR  818204
Durata: 5 saptamani
durata
Locatie: Str. Academiei, nr. 35, sc. 2, interfon 7, et. 1, camera 7, sector 1, Bucuresti
locatie
Acte necesare inscirere
 • cerere de înscriere la curs
 • accept GDPR
 • copie dupa actul de identitate
 • copie dupa certificatul de nastere
 • copie dupa ultimul act de studii (invatamant general - minim 8 clase)
 • fisa de aptitudine (de la medicina muncii) pe care trebuie specificat  “apt fochist"
×

inscriere curs

trimite
Tematică

Noţiuni generale:
 • noţiuni despre căldură
 • aburul şi proprietăţile sale
 • tehnologia materialelor (materiale folosite în construcţia cazanelor, îmbinări)
Cazane de abur si de apa fierbinte:
 • date generale
 • clasificarea cazanelor
 • descrierea principalelor tipuri de cazane
Părţile principale ale cazanelor:
 • instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor
 • gospodăria de combustibil
 • instalaţii de ardere şi focare
 • suprafeţele de încălzire şi vaporizare
 • suprafeţele de încălzire auxiliare
 • construcţia metalică de susţinere
 • înzidirea şi izolaţia termică
 • instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii
 • instalaţii de alimentare cu apă
 • conducte, armături, dispozitive de siguranţă
 • aparate de măsurare şi control
 • automatizarea funcţionării cazanelor
Combustibili şi arderea:
 • clasificarea şi proprietăţile combustibililor
 • procesul de ardere a combustibililor
Regimul chimic al cazanelor de abur si de apa fierbinte: 
 • noţiuni privind balanţa apă-abur într-o instalaţie de cazane
 • condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan
 • noţiuni despre tratarea apei
Exploatarea cazanelor:
 • măsuri pregătitoare înainte de punerea în funcţiune
 • punerea în funcţiune
 • funcţionarea cazanului
 • supravegherea în timpul funcţionării
 • oprirea cazanului din funcţiune
 • organizarea exploatării, evidenţa primară, jurnalul de tură 
Exploatarea economică a cazanelor:
 • pierderi de căldură în funcţionare
 • randament
 • indici pentru controlul exploatării economice
 • funcţionarea în regim automat
Avarii la instalaţiile de cazane:
 • avarii la instalaţiile de ardere
 • avarii la elementele cazanului
 • avarii la instalaţiile anexe
 • măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor
 • sisteme automate de protecţie
 • sisteme de semnalizare preventivă
 • intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor avariilor
Curăţarea, revizia, repararea şi verificarea tehnică oficială:
 • curăţarea interioară şi exterioară a cazanului
 • revizia cazanului
 • condiţii de recepţie tehnică: verificarea tehnică oficială
Masuri de prim ajutor in caz de avarie/accident
Legislaţie, reglementări, normative, inst