• 0735.440.901 / 0372.748.979
 • Str. Academiei, Nr. 35, sector 1, Bucuresti
Laborant operator centrale termice
Laborant operator centrale termice
CURS DE SPECIALIZARE
Durata: 192 ore
durata
Locatie: Str. Academiei, nr. 35, sc. 2, interfon 7, et. 1, camera 7, sector 1, Bucuresti
locatie
Acte necesare inscirere
 • Cerere de inscriere
 • Acordul GDPR
 • Copie act de identitate (C.I.sau B.I.)
 • Copie certificat de nastere
 • Copie act studii
 • Fisa aptitudine de la medicul de medicina muncii
×

inscriere curs

trimite
Tematica:

Cazane de abur,  de apă caldă şi cazane de apă fierbinte:
 • tipuri de cazane
 • elemente constructive şi funcţionale
Noţiuni de chimie analitică:
 • generalităţi
 • metode generale de analiză
 • dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici
Noţiuni de chimia apei:
 • apa şi proprietăţile apei
 • efectele impurităţilor la funcţionarea instalaţiilor
Regimul chimic al cazanelor:
 • pregătirea şi conservarea suprafeţelor
 • prelevarea probelor,  indicii chimici,  semnificaţie,  valori,  urmărire,  interpretare,  intervenţie,  indici chimici de avarie
 • balanţa „apă-abur-condensat”
Metode de tratare a apei
Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic
Instalaţii de tratarea apei:
 • dedurizare
 • dezalcalinizare
 • demineralizare
 • osmoză
Legislaţie,  reglementări,  normative,  instrucţiuni